"אדם צריך להיות יצירת אמנות או ללבוש יצירת אמנות"

אוסקר ווילד

"אדם צריך להיות יצירת אמנות או ללבוש יצירת אמנות"

אוסקר ווילד